GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Florjanovo

V jubilejnem letu 2019, ko gasilci praznujemo 150 let ustanovitve prve požarne brambe v Metliki in posledično 150 let gasilstva na slovenskem, poleg tega pa še 70 let Gasilske zveze Slovenije in 50 let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja Dr. Branka Božiča, se je praznovanju pridružila tudi župnija Metlika s slavnostno mašo ob godu gasilskega zavetnika in priprošnika svetega Florjana.

Sveto mašo je 4.maja, prav na god gasilskega zavetnika, ob 19-ti uri v metliški farni cerkvi daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ob prisotnosti metliškega župana g. Darka Zevnika in praporščakov ter gasilcev vseh sedemnajstih društev Gasilske zveze Metlika. Slovesni sveti maši je prisostvoval tudi poveljnik Belokranjske regije tov. Boštjan Majerle, kot tudi vodstvo sosednje Gasilske zveze Črnomelj. Metlika in Metličani so s svetim Florjanom še posebno povezani, saj so ga leta 1705, ko je Metliko prizadel hud požar, izbrali za zavetnika mesta Metlike.
FOTO: Nikola Vukmanič