GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Izobraževanje OPERATIVEC 2019

Praktične vaje za čin OPERATIVEC so potekale oktobra in novembra 2019 na idilični lokaciji na Vinomerju. Inštruktorji so pripravili več različnih delovišč, na katerih so se tečajniki urili v različnih gasilskih dejavnostih in nalogah. Nekaj smo jih uspeli ujeti tudi v fotografski objektiv.

Tečajniki bodo izobraževanje za čin OPERATIVEC zaključili v soboto, 21. 12. 2019 s teoretičnim in praktičnim izpitom.