GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Operativna vaja PGD Dragomlja vas in PGD Suhor

V petek 29.10.2021 ob 18h je bila izvedena operativna vaja PGD Dragomlja vas in PGD Suhor na gospodarskem poslopju v Dragomlji vasi.
Povdarek vaje je bil na notranjem napadu z dihalno tehniko in varovanju sosednjih objektov v strnjenem naselju.
Kot vselej so vajo nadzirali predstavniki GZ Metlika.

Že ob 19h pa so šli člani PGD Suhor na skupno vajo s PGD Metlika kjer je bil povdarek na dihalni tehniki.