GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Operativna vaja PGD Suhor

V četrtek 3.3.2022 smo imeli skupaj s PGD Dragomlja vas operativno vajo “travniških požar”. Pri kurjenju kupa vej je zaradi vetra prišlo preskoka ognja na zaraščeni travnik.

Ponovili smo postopke ob gašenju travniškega požara in se poučili o gašenju večjega kupa lesa pri katerim lahko zaradi tlenja pride do samo samovžiga.

Na vaji je sodelovalo 14 gasilcev PGD Suhor in 5 gasilcev PGD Dragomlja vas.