GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Operativna vaja sektorja Suhor

V četrtek 9.5.2024 je bil aktiviran celoten sektor Suhor zaradi požara, ki je zajel obrobje gozda in grmičevje. Namen vaje je bil ponoviti postopke ob takšnih vrstah intervencij kot so travniški in gozdni požari.

V vaji so sodelovala naslednja gasilska društva: PGD Suhor, PGD Lokvica, PGD Grabrovec in PGD Dragomlja vas.

Na koncu vaje je bil izveden postopek analize, kjer smo pregledali potek intervencije in se pogovorili o učinkovitosti našega nastopa ter morebitnih izboljšavah za prihodnje intervencije.