GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Podelitev diplom za nižje častnike

V četrtek, 11.1.2024, so bile podeljene diplome in čini novi generaciji nižjih gasilskih častnikov Belokranjske regije.
Gre za pomemben mejnik v gasilstvu vseh treh belokranjskih gasilskih zvez, saj je gasilstvo s tem pridobilo novo generacijo izobraženih in motiviranih gasilcev, ki bodo v bodoče prevzemali ključne funkcije v prostovoljnih gasilskih društvih, kot na nivoju sektorjev in gasilskih zvez, in s tem zagotovili nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Beli krajini.

Tečaj za nižjega gasilskega častnika, ki je potekal v organizaciji Belokranjske regije tekom celotnega leta 2023, lokacijsko pa na področju GZ Metlika,  je uspešno končalo tudi 15 tečajnikov iz Gasilske zveze Metlika.