GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Posvet mentorjev mladine 2023

Mladinski svet, ki deluje pri Gasilski zvezi Slovenije, je tudi v letu 2023 organiziral dvodnevni posvet mentorjev gasilske mladine. Le-ta je potekal v Zrečah v petek, 20. 1. 2023 in soboto, 21. 1. 2023, udeležilo pa se ga je 137 mentorjev iz celotne Slovenije. Belokranjsko gasilsko regijo so zastopali 4 predstavniki, in sicer Simona Bajuk (GZ Metlika), Andrej Jakša (GZ Semič), Damjana Rožič in Jani Kastelic (oba GZ Črnomelj).

Posvet se je kot vsako leto pričel z uvodnim nagovorom predsednice MS pri GZS Renate Rumpret. V nadaljevanju je Marko Adamič, poveljnik Obalno-kraške regije, predstavil potek intervencije požara na Krasu, pri kateri se je šlo za največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Sledili sta dve delavnici, in sicer Svet v igri, kjer so imeli udeleženci za nalogo preoblikovati eno izmed že obstoječih iger glede na dodeljeni problem, na drugi delavnici, Moja karierna pot, pa so udeleženci ugotavljali, kako lahko mladim pomagajo pri izbiri njihove karierne poti. Sledila je večerja in po njej družabni večer, ki ga je letos organizirala Belokranjska regija. Predstavniki le-te so izvedli pub kviz, pri katerem so se udeleženci v skupinah potegovali za nagrade belokranjskih dobrot.

V soboto zjutraj je mag. Janez Kramar predstavil delovanje reševalne postaje UKC Ljubljana. Sledila je ura, v kateri sta predsednik GZS Janko Cerkvenik in poveljnik GZS Franci Petek govorila o aktualnostih v gasilski organizaciji in bila prisotnim na voljo tudi za odgovore na razna vprašanja in dileme, s katerimi se srečujejo pri delu z mladimi. Temu delu pa so sledile še tri delavnice. Na prvi delavnici, Coaching 1 na 1 z mladimi, so udeleženci spoznavali prednosti in orodja za pogovore z mladimi, kako jim prisluhniti in kako jih voditi. Na delavnici Kako kot mentor poskrbeti zase je bil poudarek na tem, da morajo mentorji poskrbeti tudi zase, da ne pregorijo in da ob vseh ostalih nalogah najdejo čas zase in energijo, da svoje delo z mladimi učinkovito peljejo še naprej. Zadnja delavnica pa je bila posvečena delu s skupino mladih in težje obvladljivimi člani, kjer so udeleženci skozi konkretne primere iskali najboljše rešitve problema obvladovanja otrok, ki so težavnejši in potrebujejo več pozornosti.

Kot vsako leto se je tudi letošnji posvet zaključil s skupinskim fotografiranjem, po katerem je sledil odhod domov.

Zapis: Simona Bajuk
Fotografije: Damjana Rožič, arhiv GZS