GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Pričetek tečaja – Nižji gasilski častnik 2022

V začetku novembra 2022 se je v GZ Metlika za slušatelje iz vseh treh belokranjskih gasilskih zvez, GZ Črnomelj, Metlika in Semič, pričel izvajati tečaj za nižjega gasilskega častnika. Tečaj obsega 113 ur, od tega je 69 ur teoretičnih predavanj in 44 ur praktičnih vaj.

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60% udeležba na teoretičnih predavanjih, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, 90% udeležba na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične vaje po programu in uspešno opravljen zaključni izpit.

Urnike tečaja so tečajniki prejeli po elektronski pošti, tisti slušatelji, ki se zaradi bolezni predavanj ne morejo udeležiti v živo, pa lahko le-ta spremljajo tudi preko GoogleMeet platforme, povezavo za pridružitev so tečajniki prejeli po elektronski pošti s strani matične GZ.