GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Podeljene zahvale za sodelovanje na intervenciji »Kras 2022«

V sklopu srečanja mladine Gasilske zveze Metlika v nedeljo, 11. septembra, so se srečali tudi operativni gasilci GZ Metlika, ki so sodelovali na zelo zahtevni intervenciji »Kras 2022«.
Kot vemo, je bil letošnji požar na Krasu, največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. V skladu z vodenjem tako velikih intervencij, so bile vpoklicane tudi enote Belokranjske regije in v sklopu le-te tudi enote GZ Metlika.

V zahvalo za odlično opravljene naloge v sklopu gašenja tako velikega požara, so sodelujoči operativci prejeli spominski znak GZ Metlika.