GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Tabor mladih gasilcev sektorja Suhor

V času od 24. do 26. junija je v kampu Podzemelj potekal prvi tabor mladih gasilcev Sektorja Suhor. Sektor Suhor sestavljajo štiri prostovoljna gasilska društva, in sicer: PGD Suhor, PGD Lokvica, PGD Grabrovec in PGD Dragomlja vas. Tabora se je udeležilo 34 otrok in 20 mentorjev oz. pomočnikov.

Tabor smo pričeli v petek ob 17. uri. Zbrali smo se pred gasilskimi domovi in se odpeljali v kamp Podzemelj. Prvo dejanje je bil dvig gasilske zastave in otvoritev tabora. Nagovorili so nas David Cimermančič, poveljnik PGD Suhor, Amir Mehadžič, član mladinskega sveta GZ Slovenije in predsednik komisije za mladino GZ Metlika, ter Srečko Hrastar, namestnik poveljnika GZ Metlika. Otroke smo razdelili v 4 vode, določili njihove mentorje, jim razdelili kape in majice z logotipom tabora in si pripravili ležišča v skupnem šotoru RK Metlika. Večer smo nadaljevali s kinom v večnamenski dvorani PGD Podzemelj, ogledali smo si slovenski film Sreča na vrvici. V soboto so otroci sodelovali in se urili v različnih gasilskih dejavnostih, imeli smo gasilske igre z vedrovko, prenos vode, spoznali smo gasilske vozle in gasilsko opremo. Otroci so se peljali tudi z gasilskimi vozili GVC 16/25, prostovoljnih gasilskih društev Suhor in Lokvica. Tekom tabora smo izvedli tudi različne druge dejavnosti, izdelali smo grbe posameznih vodov, ustvarjali, izdelovali zapestnice, imeli disko večer. Oba dneva smo namenili tudi kopanju v prijetno topli Kolpi in različnim športnim in družabnim igram.

V nedeljo smo pripravili zaključek tabora in nanj povabili starše. Starše je pozdravil vodja tabora, Robert Draginc ter Martin Štubljar, predsednik GZ Metlika. Pohvalil je celotno organizacijo tabora in zaželel, da bo le ta postal vsakoleten. Otroci so ob zaključku prejeli diplomo in medaljo za pogum in sodelovanje, katere sta podeljevala Martin Štubljar in David Plut, sektorski poveljnik PGD Suhor. Najmlajši člani so tabor sklenili s spustom gasilske zastave. Veselje zadovoljnih otrok nam je dalo vedeti, da so uživali in da si želijo takšnega tabora tudi v prihodnje.

Organizatorji tabora se zahvaljujejo GZ Metlika za pomoč pri organizaciji, Rdečemu križu Metlika za izposojo šotorov ter PGD Podzemelj za nudenje prostorov za ogled filma. Iskrena hvala vsem mentorjem in pomočnikom pri organizaciji, ki so s svojo zagnanostjo in pripravljenostjo prostovoljno pomagali pri organizaciji in izpeljavi prvega tabora sektorja Suhor.

Avtor: vodja tabora Robert Draginc