GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Tečaj operativec

V GZ Metlika poteka izobraževanje gasilskih pripravnikov za čin OPERATIVEC.

S tem bomo v operativnih enotah posameznih društev pridobili novo generacijo operativcev, ki bodo s pridobljenim znanjem lahko varno in učinkovito posredovali v primeru intervencij.
Teoretični del izobraževanja, ki šteje kar 150 ur, je potekal v prostorih PGD Metlika, praktični del pa predvsem na Vinomerju (slike spodaj).

Tečaj bo predvidoma zaključen v decembru.