GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Delavnica gašenja sončnih elektrarn

V nedeljo, 7. aprila, je bila v organizaciji gasilske zveze Metlika in PGD Podzemelj izvedena delavnica gašenja sončnih elektrarn. Delavnica, ki je bila tudi sicer odlično pripravljena, je potekala v dveh sklopih. Prvi, bolj predstavitveni in teoretični, je potekal v dvorani PGD Podzemelj, temu pa je sledil zelo nazoren in realističen prikaz, na zgolj v ta namen pripravljeni sončni elektrarni.

Na teoretičnem delu smo se podrobneje seznanili z osnovami elektrotehnike, potrebne za razumevanje nevarnosti, in z zgradbo ter načinom delovanja in priključitve sončnih elektrarn. V nadaljevanju tudi z nevarnosti, ki pretijo gasilcem pri posredovanju na objektih s sončno elektrarno in gasilsko taktičnimi pristopiti h gašenju takih objektov.

Za praktični prikaz je bila postavljena manjša sončna elektrarna. Izvedene so bile meritve napetosti v odvisnosti na izvedbo elektrarne, meritev napetosti v vodnem curku in pri poškodovanih panelih. Prikazano je bilo tudi kako nastane električni oblok, ki je v velikokrat vzrok za nastanek požara na objektu s sončno elektrarno. Tekom demonstracije je elektrarna tudi nadzorovano zagorela, kjer je bilo v praksi pokazano, kako se z upoštevanjem predpisanih varnostnih razdalj, lahko varno gasi z vodo.

Da je tematika sončnih elektrarn in povezanih nevarnosti zelo aktualna, je pokazal tudi velik obisk in zanimanje slušateljev.