GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Občni zbor Gasilske zveze Metlika

V petek, 19. aprila, smo imeli v GZ Metlika redni letni občni zbor, na katerem smo se ozrli na delo v preteklem letu in potrdili načrte za tekoče leto. Leto 2023 so sicer zaznamovale volitve in predvsem poletna neurja in poplave, iz poročil pa je bilo moč razbrati, da je bilo opravljeno res veliko dela na vseh nivojih gasilske organizacije. Občnega zbora so se, z delegati posameznih PGD, udeležile vse članice Gasilske zveze Metlika.

S svojo prisotnostjo ga je počastila tudi županja Občine Metlika ga. Martina Legan Janžekovič in številni gostje.